Naši lektoři

Kontakt

Informace ke knihám a kurzům
amoskola@kampomaturite.cz
Mobil: 606 411 115
AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o.
Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7


TOPlist
AMOS - Centrum vzdělávání

AMOS působí na trhu vzdělávání od roku 1998. Od začátku se AMOS snaží naplnit svůj slogan "Vaše brána ke vzdělání".

 

AMOS v číslech

45 000 Každý týden navštíví naše stránky přes 45 000 studentů

15 000 Ročně prodáme přes 15 000 učebnic

2 500 Ročně připravíme přes 2500 studentů k přijímacím zkouškám - zajímají vás reference? Najdete je zde.

3 Úspěšnost absolventů našich přípravných kurzů u přijímaček je 3x vyšší, než je průměrná úspěšnost u dané školy

 

Kdo jsme a co děláme:

Vzdělávací agentura

Od roku 1999 se specializujeme na přijímací zkoušky VŠ, SŠ, maturitu, pomaturitní a jazykové vzdělávání.

Nakladatelství a vydavatelství AMOS

Vydáváme učebnice k připravě na přijímací zkoušky VŠ (edice Jak se dostat na vysokou), na přijímací zkoušky SŠ (edice Chci se dostat na gymnázium), vypracované otázky k maturitě. Rovněž vydáváme multimediální výukové CD/DVD a časopisy.

Vzdělávací agentura AMOS - Přípravné kurzy

Připravujeme studenty na přijímací zkoušky na vysoké školy v Praze, v Brně a v Ostravě. Otevíráme jednoleté přípravné kurzy ("nulté ročníky"), semestrální a intenzivní týdenní kurzy, kompletní informace najdete zde, můžete si také přečíst názory studentů, kteří kurzy absolvovali. Výhody našich kurzů:

  • 3x vyšší úspěšnost u přijímacích zkoušek
  • 94% spokojených studentů, reference zde.
  • obsah kurzu zaměřen na konkrétní přijímací zkoušky
  • zpětná vazba, interakce s lektorem, sledování spokojenosti a úspěšnosti studentů
  • zkušení lektoři, publikující učebnice k přijímacím zkouškám
  • optimální velikost studijní skupiny - do 30 studentů
  • intenzivní testování v průběhu kurzu

Časopis Kam Po Maturitě - Katalog pomaturitního vzdělávání

Od roku 2006 vydáváme časopis Kam po maturitě.cz. Časopis vychází třikrát ročně a je distribuován zdarma prostřednictvím výchovných poradců maturitním ročníkům na všech středních školách. Je k dispozici i v online verzi (casopis.kampomaturite.cz).

Knihkupectví - internetové a kamenné

Provozujeme knihkupectví i eshop, kde najdete vše k přípravě na maturitní a přijímací zkoušky VŠ, SŠ, jazykové učebnice. AMOS nabízí ve své specializovaném knihkupectví veškerou v ČR vydanou literaturu k přijímacím zkouškám VŠ, SŠ a maturitě. Navíc nabízí učebnice, cvičebnice, slovníky a výukové CD ke studiu cizích jazyků. 

Seznamy škol

Zpracováváme online adresáře všech vzdělávacích institucí v ČR (www.VysokeSkoly.com, www.VyssiOdborneSkoly.com, www.JazykoveSkoly.com, www.StredniSkoly.com, www.ZakladniSkoly.com, www.UcebniObory.com, www.Autoskoly.com).

Seminárky.cz a Čtenářský-deník.cz

Od července 2011 spolupracujeme s portály Seminarky.cz a Ctenarsky-denik.cz, kde najdete databázi více než 27000 prací. Stáhnout si zde můžete maturitní a státnicové otázky a další práce pro střední i vysoké školy.

Specialista na marketing zaměřený na studenty:

Vydáváme časopis Kam po maturitě.cz, Kam po škole.cz, provozujeme internetové portály a soutěže. Pokud máte zájem oslovit studenty, víme jak na to a hlavně nabízíme cílenou možnost oslovovat studenty na internetu. Další informace najdete zde.

Kontakt na nás najdete zde.

 

Naši lektoři

 

PSYCHOLOGIE

 

Pavel Pelikán

Mgr. Ing. Pavel Pelikán 

Lektorování se věnuji již přes 25 let v oblasti firemní a profesní, v oblasti veřejné a vzdělávací i v individuálním formátu. Mám technické i humanitní vzdělání a moje alma mater je ČVUT Praha a Pražská vysoká škola psychosociálních studií. Baví mě pracovat s lidmi a tuto aktivitu považuji za smysluplnou. V současné době pracuji jako psychoterapeut se zaměřením na psychosomatické potíže, rodinnou a párovou terapii.V mých kurzech se seznámíte s potřebnou terapií, máte ale také příležitost zážitkovou formou okusit praktické aktivity z psychologické praxe, jako administrace testů a dotazníků, rozhovor s klientem, zvládání vlastní stresové reakce apod. Zaměřujeme se i na nácvik přijímacího pohovoru, analýzu videozáznamu nebo na zpracování portfolia s přehledem prostudované literatury, absolutoria seminářů a kurzů, včetně absolvované praxe. Student si též odnáší kompletní soubor prezentací, které používám při výkladu, které mohou posloužit jako kostra pro další samostudium.

Těším se na  setkání s Vámi 

 

Ondřej Jaroš

Jmenuji se Ondra a jsem studentem 3.ročníku jednooborové psychologie na FF OU. Ve své bakalářské práci se zabývám tématem psychické odolnosti u kriminálních policistů ČR. V rámci studia je mi nejbližší psychologie osobnosti, psychopatologie, vývojová psychologie a forenzní psychologie. Mám již za sebou také kurz krizové intervence a přispívám články do nově vznikajícího psychologického časopisu Psychomat. V budoucnu bych se chtěl věnovat firemní psychologii a psychologii práce a organizace.
Na lektorství mám nejraději zájem studentů o širokou škálu témat, která spolu můžeme během kurzu prodiskutovat. Mým cílem je předat co nejkvalitnější základ pro studium psychologie včetně osobních zkušeností, rad, materiálů a konkrétního zaměření na přijímací zkoušky písemné i ústní. Na lidech si nejvíce cením upřímného zájmu o obor, upřímnosti a přirozenosti.

Těším se na  setkání s Vámi 

fotka kamil tobola

Kamil Tobola

jmenuji se Kamil Tobola a již pět let pracuji jako lektor v přípravných kurzech na přijímací zkoušky na VŠ (primárně psychologie a biologie, také základy společenských věd - filozofie, sociologie, sociální práce, právo, politologie, pedagogika). Absolvoval jsem studia na univerzitách v Praze, Ostravě a Opavě, a také studijní stáže v Rakousku, Švýcarsku a Maďarsku. V posledních letech se věnuji zejména pedagogicko-psychologické a terapeutické práci s dětmi a celými rodinami, také jsem pracoval s duševně nemocnými.Pokud cítíte, že vámi vybraný obor je ten správný, nezbývá nic, než dodat citát Nazima Hikmeta: „Nikdy se nevzdávej odvahy jít za tím, co hledáš.“

Těším se na  setkání s Vámi 

Lea Slavkovská

Lea Slavkovská

Volám sa Lea, mám 23 rokov a som študentkou posledného ročníka nMgr. štúdia odboru Psychologie na FF MUNI. Ako už vyplýva z odboru, ktorý študujem, rada pracujem s ľuďmi, najmä s deťmi a mládežou. Štúdium je pre mňa koníčkom a rada vám predám svoje vedomosti, zážitky a skúsenosti a pokúsim sa byť vám čo najviac užitočná pri vašej príprave na prijímačky. Okrem školy sa psychológii venujem ešte aj ako dobrovoľníčka pre organizáciu IPčko, ktorú možno niektorí poznáte ako slovenskú internetovú poradňu a krízovú linku pomoci.

Těším se na  setkání s Vámi 

gabriela míková

Bc. Gabriela Míková – v současnosti dokončuje magisterské studium psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, zároveň studuje navazující magisterský program na Katedře andragogiky a personálního řízení tamtéž. Svými aktivitami směřuje do oblasti klinické psychologie, především se zaměřením na psychologickou diagnostiku. Za sebou má zkušenosti v oblasti lektorování, poradenství či personalistiky. Velmi blízká jí je i dětská psychologie, které věnuje část své odborné praxe. V současné době působí převážně v oblasti krizové intervence a poradenství.

 

PRÁVO

OSP, TSP, ZSV

 

lektoři mgr. grulich

Mgr. Tomáš Grulich Ph.D

Jmenuji se Tomáš Grulich, přípravnými kurzy pro přijímací zkoušky na VŠ se zabývám a vyučuji v nich od roku 2002. Především testy obecných studijních předpokladů, okrajově i základů společenských věd. Vystudoval jsem obor logika a filosofie na FF UK Praha, což mi poskytlo základ porozumění jak pro logiku moderní, matematickou, tak tradiční aristotelskou sylogistiku, které obě bývají v přijímacích testech využívány. Kromě těchto kurzů vedu dlouhodobě seminář logiky pro studenty ZSV na UK.

Těším se na  setkání s Vámi 

neumann

Mgr.  Miloš Neumann  absolvent Právnické a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V současné době pracuje na Ministerstvu financí. S agenturou Amos spolupracuje od roku 2014.

 

Petr Vystčil

V roce 2018 jsem absolvoval magisterský obor na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Během studia jsem začal působit v agentuře KamPoMaturitě, s.r.o. jako lektor přípravných kurzů na právnické fakulty v Brně, Praze a Olomouci, později jsem začal vést také kurzy zaměřené na Testy studijních předpokladů Masarykovy univerzity, které skládají uchazeči o studium na právnickou, ekonomickou, pedagogickou, přírodovědeckou fakultu, fakultu informatiky a další.Výuka v přípravných kurzech na přijímací testy mi pak zůstala v podstatě koníčkem, rád si lámu hlavu nad řešením náročných jazykových, matematických a analytických úkolů. Zároveň mě velice baví a naplňuje možnost pomoci studentům středních škol připravit se na přijímací testy a podílet se tak na jejich dalším vzdělávání a uplatnění v profesním životě.

Těším se na  setkání s Vámi 

lektoři mgr. škerle

Mgr. Michal Škerle vystudoval historii na FF MU a nyní studuje posledním rokem právo na PrF MU. Na kurzech společnosti AMOS učí historii a testy studijních předpokladů od roku 2007. Ve své historické práci se zaměřuje především na dějiny antického Říma a dějiny Československa po roce 1945. Mezi koníčky patří hlavně sport (fotbal, tenis, šerm), cestování (Itálie, Francie), hudba (rock, metal), literatura (historie, fantasy) a společenské dění vůbec.

 

HUMANITNÍ + ŽURNALISTIKA

 

lektoři mgr. krakowitzer  

Mgr. Vojtěch Krakowitzer – od roku 2006 připravuje studenty ze základů společenských věd. Je absolventem Vyšší odborné školy sociální v Prachaticích a Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Působí jako pedagog na Základní škole Londýnská (oblast Člověk a společnost). Jeho současné studiu zajišťuje nejnovější poznatky z mnoha oblastí vyučovaného oboru.

lektoři mgr. špirková

Mgr. Věra Špirková, PhD. - zkušená lektorka s dlouholetou praxí ze středních škol i univerzitního prostředí. Věnuje ze společenským vědám s důrazem na antropologii, sociologii, filosofii a politologii. Hluboký zájem věnuje dějinám a teorii věd

fotka paní strouhalová

Dana Strouhalová

Už během studií na fakultě žurnalistiky UK v Praze získávala cenné zkušenosti v redakci podnikových novin a rozhlasu velké chemické společnosti. Později se stala vedoucí redaktorkou na úseku PR a souběžně publikovala firemní články v různých denících.Nové zkušenosti sbírala také v oblasti cestovního ruchu, kde měla na starosti prezentaci regionu Mělnicka, vydávání propagačních materiálů i účast na veletrzích.Během profesního života působila jako novinářka a jazyková korektorka napříč médii, a to od redakcí přes marketingovou agenturu až po zpravodajskou televizi. Vedle toho se kromě monitoringu médií věnuje odborným korekturám textů různých společností, serverů, diplomových a doktorandských prací….Dlouholetý zájem o historii se rozhodla zúročit jako průvodkyně na zámku ve Veltrusích.

Těším se na  setkání s Vámi 

 

 

MEDICÍNA

 

 

 

Jana Lomozová

V kurzech společnosti Amos - Kam Po Maturitě vyučuji již čtvrtým rokem. Působím zde jako lektorka kurzů biologie, chemie a fyziky k přijímacím zkouškám na medicínu a jiné přírodovědné obory. Kromě těchto kurzů mimo jiné vyučuji na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy. Mám úspěšně ukončené 4 roky medicíny na 2. lékařské fakultě UK v Motole, kde dosud učím ve volitelném předmětu Vyšetřovací metody v lékařské genetice. Při přijímacích zkouškách na tuto fakultu jsem dosáhla z biologie, chemie i fyziky 100% úspěšnosti. Také jsem autorkou e-kurzu pro přijímací zkoušky na lékařské fakulty (a další fakulty s přírodovědným a zdravotnickým zaměřením). Miluji přírodní vědy, v maturitním ročníku jsem vyhrála krajské kolo Chemické olympiády. K mým zájmům patří cestování, plavání, tandemová cyklistika, kočky a zahrádkaření.

Těším se na  setkání s Vámi 

 selinger  

Eliška Selingerová - studentka 4.ročníku všeobecného lékařství na 3.LF UK věnující se kromě studia také výzkumu epigenetiky nádorů a pedagogické činnosti. Od minulého roku vyučuje Základy lékařské genetiky pro první ročníky medicíny na její alma mater a od letošního roku pracuje jako lektorka biologie na přípravných kurzech pro budoucí mediky a přírodovědce. Během výuky se snaží studentům předat nejen potřebné znalosti, zejména z oboru molekulární biologie a genetiky, důležitých a trochu opomíjených částí dnešní medicíny, ale i praktické postřehy a tipy z přijímacích řízení a studia, jež se mohou zájemcům o studiu hodit.

pohlodek

Daniel Pohlodek student 4. ročníku 3. LF UK se zájmem o molekulární biologii, onkogynekologii a vědu. Ve volném čase se věnuje filosofii, literatuře, hudbě a florbalu. Lékářství považuje za holistický obor, který vyžaduje zvládnutí mnoha dovedností, postojů a vědomostí. V přípravných kurzech AMOS vyučuje chemii.

 

 

 štefelováj  

Mgr.Jana Štefelová – studentka čtvrtého ročníku doktorského studia Analytická chemie heterogenních systémů na katedře chemie přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a současně posledního ročníku učitelství chemie pro SŠ. Ve volném čase ráda sportuje nebo posedí s přáteli. V přípravných kurzech Amos učí chemii.

Timotej
Timotej Pažitný - Timotej Pažitný - studuje 4. ročník oboru Všeobecné lékařství na LF MU v Brně. Výuce se věnuje třetím rokem, jak v pozici lektora přípravných kurzů, tak i v rámci přípravy zahraničních studentů ke zkouškám z Lékařské chemie a Biochemie. Na přípravných kurzech vede výuku biologie a chemie. Volný čas tráví při sportu, v přírodě a s přáteli. Po škole by se chtěl věnovat urgentní medicíně.
 chytilov  

Mgr. Ing. Lucie Chytilová - studuje 3. ročník doktorandského studia - Systémové Inženýrství na VŠB-TU Ostrava. Na Matematickém Ústavu, Slezské univerzity v Opavě absolvovala magisterský obor - Matematická analýza, kde zároveň absolvovala základní kurzy fyziky a informatiky. V roce 2011 dokončila na stejné univerzitě bakalářský obor - Matematické metody v ekonomice, následně navázala studium inženýrské na VŠB-TU Ostrava v oboru Finance. Má dlouholetou zkušenost s doučováním matematiky, fyziky a angličtiny. Ve volném čase ráda sportuje a cestuje - během studia absolvovala několik zahraničních pobytů. V kurzech medicíny vyučuje fyziku.

 Haničincová

Mgr. Ivana Haničincová - vystudovala biologii v Ostravě a protože zjistila, že ji baví učit, doplnila si vzdělání o učitelství pro SŠ :). V současnosti se věnuje účetnictví, ale příroda a vše živé je jí pořád velkým koníčkem. Ve volném čase se ráda pohybuje v přírodě, nebo v kuchyni :). Výuce studentů se věnuje přes 6 let. V Amosu vede kurzy biologie. 

Karolína_M

Karolína Macečková je studentkou Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, oboru Veterinární lékařství, kde  absolvovala kurzy biologie, zoologie, botaniky a jiné. Ve volném čase se ráda věnuje četbě, jízdě na koni a posezení s přáteli. Po škole by se ráda věnovala ortopedickým problémům koní a malých zvířat. V přípravných kurzech Amos vyučuje biologii.

 

Matematika

 

 

Marek patočka

Marek Patočka

Matematika je sice abstraktní vědou, ale je základem pro ostatní obory a nutí nás přemýšlet v souvislostech. Může být základem i pro psychologii, fyziku, technické obory, ekonomiku atd.  Mám dobré zkušenosti při formě výuky více studentů ve skupině. Nabízím propracovanou možnost online výuky s elektronickou tabulí pomocí Google Meet. Jinak motto zní : "Trénink dělá z učně Mistra", což znamená počítat, počítat a počítat...., je to nutná další věc k úspěchu složení zkoušky z matematiky, což někteří lidé opomíjejí. Pro přirovnání: někdo ukáže běžci, jak má běhat, ale pokud nebude trénovat, maratón nikdy neuběhne a pokud ano, tak bude na posledním místě. Učím názorně, aby matematika byla pro vás zajímavou a inspirující, jednoduše zábavou.

Těším se na  setkání s Vámi 

dominik ježek

Bc. Dominik Ježek - je studentem 4. ročníku Financí na VŠE, vedlejšího oboru International Business Strategies. Od 15-ti let soukromě doučuje matematiku, angličtinu a chemii a nyní i ekonomii. Absolvoval několik pracovních pobytů v zahraničí a od června je držitelem certifikátu z anglického jazyka BEC Higher. Aktivně se věnuje fotbalu, tenisu, četbě, plavání a šachům. Vyučuje v kurzech na ekonomickou fakultu a angličtinu.

 

 

 

 

 

 

Nabídku jsme pro Vás připravili ve spolupráci s AMOS - Centrum vzdělávání, kde Vám ochotně poradí na amoskola@kampomaturite.cz.
Nastavení cookies