Naši lektoři

Kontakt

Informace ke knihám a kurzům
amoskola@kampomaturite.cz
Mobil: 606 411 115
AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o.
Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7


TOPlist

AMOS - Centrum vzdělávání

AMOS působí na trhu vzdělávání od roku 1998. Od začátku se AMOS snaží naplnit svůj slogan "Vaše brána ke vzdělání".

 

AMOS v číslech

45 000 Každý týden navštíví naše stránky přes 45 000 studentů

15 000 Ročně prodáme přes 15 000 učebnic

2 500 Ročně připravíme přes 2500 studentů k přijímacím zkouškám - zajímají vás reference? Najdete je zde.

3 Úspěšnost absolventů našich přípravných kurzů u přijímaček je 3x vyšší, než je průměrná úspěšnost u dané školy

 

Kdo jsme a co děláme:

Vzdělávací agentura

Od roku 1999 se specializujeme na přijímací zkoušky VŠ, SŠ, maturitu, pomaturitní a jazykové vzdělávání.

Nakladatelství a vydavatelství AMOS

Vydáváme učebnice k připravě na přijímací zkoušky VŠ (edice Jak se dostat na vysokou), na přijímací zkoušky SŠ (edice Chci se dostat na gymnázium), vypracované otázky k maturitě. Rovněž vydáváme multimediální výukové CD/DVD a časopisy.

Vzdělávací agentura AMOS - Přípravné kurzy

Připravujeme studenty na přijímací zkoušky na vysoké školy v Praze, v Brně a v Ostravě. Otevíráme jednoleté přípravné kurzy ("nulté ročníky"), semestrální a intenzivní týdenní kurzy, kompletní informace najdete zde, můžete si také přečíst názory studentů, kteří kurzy absolvovali. Výhody našich kurzů:

  • 3x vyšší úspěšnost u přijímacích zkoušek
  • 94% spokojených studentů, reference zde.
  • obsah kurzu zaměřen na konkrétní přijímací zkoušky
  • zpětná vazba, interakce s lektorem, sledování spokojenosti a úspěšnosti studentů
  • zkušení lektoři, publikující učebnice k přijímacím zkouškám
  • optimální velikost studijní skupiny - do 30 studentů
  • intenzivní testování v průběhu kurzu

Časopis Kam Po Maturitě - Katalog pomaturitního vzdělávání

Od roku 2006 vydáváme časopis Kam po maturitě.cz. Časopis vychází třikrát ročně a je distribuován zdarma prostřednictvím výchovných poradců maturitním ročníkům na všech středních školách. Je k dispozici i v online verzi (casopis.kampomaturite.cz).

Knihkupectví - internetové a kamenné

Provozujeme knihkupectví i eshop, kde najdete vše k přípravě na maturitní a přijímací zkoušky VŠ, SŠ, jazykové učebnice. AMOS nabízí ve své specializovaném knihkupectví veškerou v ČR vydanou literaturu k přijímacím zkouškám VŠ, SŠ a maturitě. Navíc nabízí učebnice, cvičebnice, slovníky a výukové CD ke studiu cizích jazyků. 

Seznamy škol

Zpracováváme online adresáře všech vzdělávacích institucí v ČR (www.VysokeSkoly.com, www.VyssiOdborneSkoly.com, www.JazykoveSkoly.com, www.StredniSkoly.com, www.ZakladniSkoly.com, www.UcebniObory.com, www.Autoskoly.com).

Seminárky.cz a Čtenářský-deník.cz

Od července 2011 spolupracujeme s portály Seminarky.cz a Ctenarsky-denik.cz, kde najdete databázi více než 27000 prací. Stáhnout si zde můžete maturitní a státnicové otázky a další práce pro střední i vysoké školy.

Specialista na marketing zaměřený na studenty:

Vydáváme časopis Kam po maturitě.cz, Kam po škole.cz, provozujeme internetové portály a soutěže. Pokud máte zájem oslovit studenty, víme jak na to a hlavně nabízíme cílenou možnost oslovovat studenty na internetu. Další informace najdete zde.

Kontakt na nás najdete zde.

 

Naši lektoři

 

PSYCHOLOGIE

 

 

Mgr. Ing. Pavel Pelikán 

Lektorování se věnuji již přes 25 let v oblasti firemní a profesní, v oblasti veřejné a vzdělávací i v individuálním formátu. Mám technické i humanitní vzdělání a moje alma mater je ČVUT Praha a Pražská vysoká škola psychosociálních studií. Baví mě pracovat s lidmi a tuto aktivitu považuji za smysluplnou. V současné době pracuji jako psychoterapeut se zaměřením na psychosomatické potíže, rodinnou a párovou terapii.V mých kurzech se seznámíte s potřebnou terapií, máte ale také příležitost zážitkovou formou okusit praktické aktivity z psychologické praxe, jako administrace testů a dotazníků, rozhovor s klientem, zvládání vlastní stresové reakce apod. Zaměřujeme se i na nácvik přijímacího pohovoru, analýzu videozáznamu nebo na zpracování portfolia s přehledem prostudované literatury, absolutoria seminářů a kurzů, včetně absolvované praxe. Student si též odnáší kompletní soubor prezentací, které používám při výkladu, které mohou posloužit jako kostra pro další samostudium.

Těším se na  setkání s Vámi 

 

Ondřej Jaroš

Jmenuji se Ondra a jsem studentem 3.ročníku jednooborové psychologie na FF OU. Ve své bakalářské práci se zabývám tématem psychické odolnosti u kriminálních policistů ČR. V rámci studia je mi nejbližší psychologie osobnosti, psychopatologie, vývojová psychologie a forenzní psychologie. Mám již za sebou také kurz krizové intervence a přispívám články do nově vznikajícího psychologického časopisu Psychomat. V budoucnu bych se chtěl věnovat firemní psychologii a psychologii práce a organizace.
Na lektorství mám nejraději zájem studentů o širokou škálu témat, která spolu můžeme během kurzu prodiskutovat. Mým cílem je předat co nejkvalitnější základ pro studium psychologie včetně osobních zkušeností, rad, materiálů a konkrétního zaměření na přijímací zkoušky písemné i ústní. Na lidech si nejvíce cením upřímného zájmu o obor, upřímnosti a přirozenosti.

Těším se na  setkání s Vámi 

 

Lektorka Mgr. et Mgr. Nikola Frkalová - učí v online kurzech psychologie

Ve vzdělávací agentuře AMOS učím již pět let v přípravném kurzu psychologie. Také jsem paní učitelkou na základní škole a mám ukončenou jednooborovou psychologii na FF UK.
Školu mám nejraději z pozice učitele, ale ráda na chvíli vydechnu a zasednu do lavic, kde nasávám další znalosti.
Ve volném čase ráda sportuji nebo sleduje nejrůznější seriály. Nejvíc miluji poznávání nových zemí. Snažím se při každé volné chvilce vyrazit někam do neznáma za hranice naší krásné země.

 

Lea Slavkovská

Volám sa Lea, mám 23 rokov a som študentkou posledného ročníka nMgr. štúdia odboru Psychologie na FF MUNI. Ako už vyplýva z odboru, ktorý študujem, rada pracujem s ľuďmi, najmä s deťmi a mládežou. Štúdium je pre mňa koníčkom a rada vám predám svoje vedomosti, zážitky a skúsenosti a pokúsim sa byť vám čo najviac užitočná pri vašej príprave na prijímačky. Okrem školy sa psychológii venujem ešte aj ako dobrovoľníčka pre organizáciu IPčko, ktorú možno niektorí poznáte ako slovenskú internetovú poradňu a krízovú linku pomoci.

Těším se na  setkání s Vámi 

 

Lektor Bc.  Karolína Honzíková - učí v prezenčních kurzech v Praze

V kurzech společnosti Amos - Kam Po Maturitě vyučuji prvním rokem. Působím zde jako lektorka v přípravných kurzech na přijímací zkoušky ke studiu   Psychologie. Jsem studentkou  4.  ročníku jednooborové psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Studiu se pilně věnuji a své zkušenosti naplno předávám budoucím studentům. Aktivně spolupracuji jako dobrovolnice ve FN Plzeň, projekt  SPOLU. Jsem Projektová manažerka v Psychočasu. Zajímám se o všeobecnou primární prevenci

Ve volném čase se věnuji studiu jazyků angličtina, francouzština a španělština.  Mám ráda hudbu, tanec a sportování.  

Lektorka Mgr. Martina Bělohradová - učí v ONLINE kurzech

V kurzech společnosti Amos - Kam Po Maturitě vyučuji druhým rokem. Působím zde jako lektorka v přípravných kurzech na přijímací zkoušky ke studiu   Psychologie. Jsem absolventka psychologie na Ostravské univerzitě (Bc.) a Univerzitě Palackého v Olomouci (Mgr.). s bohatou praxí jako školní psycholog, psycholog ve zdravotnictví.    V současnosti pracuji jako psycholog ve zdravotnictví v Psychiatrické nemocnici Kroměříž. V lektorské praxi se věnuji budoucím studentům a své zkušenosti studentům naplno předávám.Zajímám se o vše nové ve svém oboru.  

Ve volném čase se věnuji studiu jazyků.  Mám ráda hudbu, dobré knihy a dobré přátele.

 

PRÁVO

OSP, TSP, ZSV

Naši lektoři přesně vědí, co je potřeba k tomu, abyste u zkoušek uspěli. Všichni vyučující mají s přijímacím řízením a s přípravou na něj osobní zkušenosti - díky tomu Vám mohou předat cenné informace nejen o tom, jak se na něj připravit, ale i jak studium ve skutečnosti vypadá a co obnáší. Díky optimální velikosti studijních skupin (8-30 studentů) mohou vyučující reagovat na dotazy a podněty a také získat zpětnou vazbu od studentů. Lektoři s Vámi proberou náročnou látku, doporučí vhodnou literaturu a pomohou Vám připravit se na ústní část přijímacích zkoušek.

Naším společným cílem je, abyste se dostali na Vámi vybranou vysokou školu a čas, který věnujete výuce, byl pro Vás příjemný a užitečně strávený.

 

Mgr. Tomáš Grulich Ph.D

Jmenuji se Tomáš Grulich, přípravnými kurzy pro přijímací zkoušky na VŠ se zabývám a vyučuji v nich od roku 2002. Především testy obecných studijních předpokladů, okrajově i základů společenských věd. Vystudoval jsem obor logika a filosofie na FF UK Praha, což mi poskytlo základ porozumění jak pro logiku moderní, matematickou, tak tradiční aristotelskou sylogistiku, které obě bývají v přijímacích testech využívány. Kromě těchto kurzů vedu dlouhodobě seminář logiky pro studenty ZSV na UK.

Těším se na  setkání s Vámi 

 

Lektorka Eliška Pletichová učí  v ONLINE kurzech PAČR a ZSV

V kurzech společnosti Amos - Kam Po Maturitě vyučuji druhým rokem. Působím zde jako lektorka v přípravných kurzech na přijímací zkoušky ke studiu na Policejní akademii, v kurzech ZSV a základy práva. Připravuji studenty na přijímací zkoušky na právnické  fakulty, a na národní srovnávací zkoušky ze základů společenských věd (NSZ ZSV).

V současné době studuji 4. rokem na  Univerzitě Karlově, Pedagogickou  fakultu, Specializace v pedagogice Český jazyk – Základy společenských věd

Do roku 2021 jsem vedla přípravné kurzy z oblasti základů společenských věd + verbálního myšlení ve společnosti TOP kurzy

Ve volném čase 2x v týdnu, pracuji jako učitelka českého jazyka a literatury v ZŠ Heřmánek

K mým zálibám patří společenský život, četba, společenské vědy, cestování, turistika, hudba

 

Lektor Irena Trejbič-  učí v prezenčních přípravných kurzech  PAČR a ZSV

V kurzech společnosti Amos - Kam Po Maturitě vyučuji prvním rokem. Působím zde jako lektorka v přípravných kurzech na přijímací zkoušky ke studiu na Policejní akademii, v kurzech ZSV a základy práva.  Studovala jsem na Karlově  univerzitě  Obor / popis: Estetika/ Dějiny umění/ základy společenských věd/ učitelství pro střední školy

Své zkušenosti ze studia věnuji a naplno předávám budoucím studentům.

Zajímám se o rodinu, zájmovou činnost v rodinách ve skupinách, o sportování a ve volném čase se věnuji studiu jazyků, angličtina, němčina.

 

Lektor JUDr. Katka Boušková  - učí v prezenčních  kurzech  PAČR a ZSV

V kurzech společnosti Amos - Kam Po Maturitě vyučuji prvním rokem. Působím zde jako lektorka kurzů PAČR, Základy práva a Základy společenských věd. Připravuji studenty na přijímací zkoušky na fakulty Policejní akademie a na národní srovnávací zkoušky ze základů společenských věd (NSZ ZSV).

Studovala jsem na Univerzitě Karlově, Právnickou fakultu, rok 2021

V současnosti pracuji jako právník ve státní správě.

Své zkušenosti ze studia věnuji a naplno předávám budoucím studentům. 

Ve volném čase  studuji jazyky, angličtinu a němčinu, mám ráda přírodu, turistiku a dobrou knihu.

 

HUMANITNÍ + ŽURNALISTIKA

 

 

Dana Strouhalová

Už během studií na fakultě žurnalistiky UK v Praze získávala cenné zkušenosti v redakci podnikových novin a rozhlasu velké chemické společnosti. Později se stala vedoucí redaktorkou na úseku PR a souběžně publikovala firemní články v různých denících.Nové zkušenosti sbírala také v oblasti cestovního ruchu, kde měla na starosti prezentaci regionu Mělnicka, vydávání propagačních materiálů i účast na veletrzích.Během profesního života působila jako novinářka a jazyková korektorka napříč médii, a to od redakcí přes marketingovou agenturu až po zpravodajskou televizi. Vedle toho se kromě monitoringu médií věnuje odborným korekturám textů různých společností, serverů, diplomových a doktorandských prací….Dlouholetý zájem o historii se rozhodla zúročit jako průvodkyně na zámku ve Veltrusích.

Těším se na  setkání s Vámi 

 

 

MEDICÍNA

 

Jana Lomozová

V kurzech společnosti Amos - Kam Po Maturitě vyučuji již čtvrtým rokem. Působím zde jako lektorka kurzů biologie, chemie a fyziky k přijímacím zkouškám na medicínu a jiné přírodovědné obory. Kromě těchto kurzů mimo jiné vyučuji na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy. Mám úspěšně ukončené 4 roky medicíny na 2. lékařské fakultě UK v Motole, kde dosud učím ve volitelném předmětu Vyšetřovací metody v lékařské genetice. Při přijímacích zkouškách na tuto fakultu jsem dosáhla z biologie, chemie i fyziky 100% úspěšnosti. Také jsem autorkou e-kurzu pro přijímací zkoušky na lékařské fakulty (a další fakulty s přírodovědným a zdravotnickým zaměřením). Miluji přírodní vědy, v maturitním ročníku jsem vyhrála krajské kolo Chemické olympiády. K mým zájmům patří cestování, plavání, tandemová cyklistika, kočky a zahrádkaření.

Těším se na  setkání s Vámi 

 

Lektor Kristýna Kuglerová - výuka v prezenčních kurzech Medicíny v Praze

V kurzech společnosti Amos - Kam Po Maturitě vyučuji prvním rokem. Působím zde jako lektorka kurzů medicína + farmacie, v přípravných kurzech na  přijímací zkoušky na medicínu a jiné přírodovědné obory. Jsem studentkou zubního lékařství na 1. Lékařské fakultě v Praze, úspěšně studuji 3. ročník.  Při přijímacích zkouškách na tuto fakultu jsem dosáhla z biologie, chemie i fyziky výborného ohodnocení. Studiu se pilně věnuji a své zkušenosti naplno předávám budoucím studentům.

Ve volném čase se věnuji gymnastice, cvičení jógy, ráda si zaběhám. Mám ráda dobré fantasy,  sci-fi knihy a filmy. Také mě zajímají životopisy slavných.  

 

Lektor Jan Cíza - výuka online biologie

V kurzech společnosti Amos - Kam Po Maturitě vyučuji prvním rokem. Působím zde jako lektor kurzů biologie, v přípravných kurzech na  přijímací zkoušky na medicínu a jiné přírodovědné obory. Mám úspěšně ukončený 5. ročník   medicíny na 2. lékařské fakultě UK v Praze, kde se dosud připravuji, v dalším stupni studia.  Při přijímacích zkouškách na tuto fakultu jsem dosáhl z biologie, chemie i fyziky 100% úspěšnosti.

Mým velkým koníčkem je Biologie a další přírodovědné obory. Ve volném čase jezdím na tandemu – dvojkole, mám rád turistiku a fotografuji.

Matematika

 

Marek Patočka

Matematika je sice abstraktní vědou, ale je základem pro ostatní obory a nutí nás přemýšlet v souvislostech. Může být základem i pro psychologii, fyziku, technické obory, ekonomiku atd.  Mám dobré zkušenosti při formě výuky více studentů ve skupině. Nabízím propracovanou možnost online výuky s elektronickou tabulí pomocí Google Meet. Jinak motto zní : "Trénink dělá z učně Mistra", což znamená počítat, počítat a počítat...., je to nutná další věc k úspěchu složení zkoušky z matematiky, což někteří lidé opomíjejí. Pro přirovnání: někdo ukáže běžci, jak má běhat, ale pokud nebude trénovat, maratón nikdy neuběhne a pokud ano, tak bude na posledním místě. Učím názorně, aby matematika byla pro vás zajímavou a inspirující, jednoduše zábavou.

Těším se na  setkání s Vámi 

 

 

 

 

 

 

Nabídku jsme pro Vás připravili ve spolupráci s AMOS - Centrum vzdělávání, kde Vám ochotně poradí na amoskola@kampomaturite.cz.
Nastavení cookies