Naši lektoři

Kontakt

Informace ke knihám a kurzům
amoskola@kampomaturite.cz
Mobil: 606 411 115
AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o.
Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7


TOPlist
AMOS - Centrum vzdělávání

AMOS působí na trhu vzdělávání od roku 1998. Od začátku se AMOS snaží naplnit svůj slogan "Vaše brána ke vzdělání".

 

AMOS v číslech

45 000 Každý týden navštíví naše stránky přes 45 000 studentů

15 000 Ročně prodáme přes 15 000 učebnic

2 500 Ročně připravíme přes 2500 studentů k přijímacím zkouškám - zajímají vás reference? Najdete je zde.

3 Úspěšnost absolventů našich přípravných kurzů u přijímaček je 3x vyšší, než je průměrná úspěšnost u dané školy

 

Kdo jsme a co děláme:

Vzdělávací agentura

Od roku 1999 se specializujeme na přijímací zkoušky VŠ, SŠ, maturitu, pomaturitní a jazykové vzdělávání.

Nakladatelství a vydavatelství AMOS

Vydáváme učebnice k připravě na přijímací zkoušky VŠ (edice Jak se dostat na vysokou), na přijímací zkoušky SŠ (edice Chci se dostat na gymnázium), vypracované otázky k maturitě. Rovněž vydáváme multimediální výukové CD/DVD a časopisy.

Vzdělávací agentura AMOS - Přípravné kurzy

Připravujeme studenty na přijímací zkoušky na vysoké školy v Praze, v Brně a v Ostravě. Otevíráme jednoleté přípravné kurzy ("nulté ročníky"), semestrální a intenzivní týdenní kurzy, kompletní informace najdete zde, můžete si také přečíst názory studentů, kteří kurzy absolvovali. Výhody našich kurzů:

  • 3x vyšší úspěšnost u přijímacích zkoušek
  • 94% spokojených studentů, reference zde.
  • obsah kurzu zaměřen na konkrétní přijímací zkoušky
  • zpětná vazba, interakce s lektorem, sledování spokojenosti a úspěšnosti studentů
  • zkušení lektoři, publikující učebnice k přijímacím zkouškám
  • optimální velikost studijní skupiny - do 30 studentů
  • intenzivní testování v průběhu kurzu

Časopis Kam Po Maturitě - Katalog pomaturitního vzdělávání

Od roku 2006 vydáváme dva časopisy Kam po maturitě.cz a Kam po škole.cz vychází 3x ročně. Zevrubně informuje maturanty na všech středních školách o všech požnostech kam po maturitě. Časopis vychází třikrát ročně a je distribuován prostřednictvím výchovných poradců maturitním ročníkům na všech středních školách. Na začátku školního roku (5. zaří) dostanou letošní maturanti na všech středních školách v České republice zdarma tištěný časopis "Kam po maturitě - Katalog pomaturitního vzdělávání". Obsahuje 44-60 barevných stran tématicky řazených sekcí s nejdůležitějšími radami pro výběr školy a přijímací zkoušky (casopis.kampomaturite.cz). 23 000 výtisků ve formátu A4. Na začátku druhého pololetí a v době podávání přihlášek na vysokou (5. ledna) vychází druhé číslo časopisu ve stejném nákladu, které se více zaměří na vyplnění přihlášek na VŠ, VOŠ a výběr vhodné školy. Navíc jako bonus přináší mapu všech vysokých škol v České republice. Předtím než odejdou maturanti ze středních škol (5. dubna) vychází časopis Kam po škole.cz, který připravuje studenty na uplatnění po škole a pomaturitní studium.

Knihkupectví - internetové a kamenné

Provozujeme knihkupectví i eshop, kde najdete vše k přípravě na maturitní a přijímací zkoušky VŠ, SŠ, jazykové učebnice. AMOS nabízí ve své specializovaném knihkupectví veškerou (95%) v ČR vydanou literaturu k přijímacím zkouškám VŠ, SŠ a maturitě. Navíc nabízí učebnice, cvičebnice, slovníky a výukové CD ke studiu cizích jazyků. Knihy si můžete objednat přímo zde na našich stránkách nebo osobně u nás v centru AMOS, Praha 7 - Strossmayerovo náměstí.

Vzhledem k nařízení vlády ze 14.3.2020 do odvolání nemají již zákazníci, zájemci, ani studenti kurzů povolen vstup. Zásilky již zasíláme výhradně poštou. Kurzy jsou převedeny do internetové podoby. Všechny studenty informuje lektor e-mailem, případně telefonicky.

Seznamy škol

Zpracováváme online adresáře všech vzdělávacích institucí v ČR (www.VysokeSkoly.com, www.VyssiOdborneSkoly.com, www.JazykoveSkoly.com, www.StredniSkoly.com, www.ZakladniSkoly.com, www.UcebniObory.com, www.Autoskoly.com).

Seminárky.cz a Čtenářský-deník.cz

Od července 2011 spolupracujeme s portály Seminarky.cz a Ctenarsky-denik.cz, kde najdete databázi více než 20000 prací. Stáhnout si zde můžete maturitní a státnicové otázky a další práce pro střední i vysoké školy.

Specialista na marketing zaměřený na studenty:

Vydáváme časopis Kam po maturitě.cz, Kam po škole.cz, provozujeme internetové portály a soutěže. Pokud máte zájem oslovit studenty, víme jak na to a hlavně nabízíme cílenou možnost oslovovat studenty na internetu. Další informace najdete zde.

Kontakt na nás najdete zde.

 

Naši lektoři

 

PSYCHOLOGIE

 

maarova

Mgr. Iva Maarová - vystudovala jednooborovu Psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a nyní pokračuje v doktorském studiu Obecné psychologie na téže fakultě. Pracuje jako personální konzultantka v personální agentuře a věnuje se výuce studentů na fakultě. Ve volném čase učí děti ve folklórním souboru a sportuje. 

michal hanz

Mgr. et Mgr. Michal Hanzlovský – má vystudovanou jednooborovou psychologii na Univerzitě Karlově v Praze v specializaci klinická psychologie a v současnosti pokračuje v doktorském studiu. Pracuje jako psycholog v Dětské psychiatrické nemocnici Opařany, kde se zaměřuje především na psychologickou diagnostiku a psychoterapii duševních poruch a poruch chování u pacientů dětského a adolescentního věku, je frekventantem systematického výcviku v kognitivně-behaviorální terapii. Pracoval taky v oblasti adiktologie a léčby závislostí, a v Pedagogicko-psychologické poradně, věnuje se internetovému psychologickému poradenství a v agentuře Amos působí od r. 2008.

lektoři mgr. pešek

Mgr. et Mgr. Martin Pešek vystudoval sportovní školu Hc Sparta Praha se zaměřením na lední hokej a Masarykovo klasické gymnázium v Říčanech. Po střední škole pokračoval na FTVS UK oborem psychologie-Tv a studiem jednooborové psychologie na FF UK v Praze. V letech 2001-2003 se účastní kineziologického programu v Plb. Od roku 2002 působil jako lektor psychologie a učitel Tv v Asociaci grafologů, gymnáziu Komenského, Štěpánská a Arabská, lektor psychologi v Calixu a psychoterapeut v DA psychoterepie.V současné době přednáší sociální patologii a psychosociální intervenci na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a je také školním psychologem. na střední škole. Ve volném čase cvičí závodně karate v PSK Olymp Praha.

lektoři mgr. suralová

Mgr.Bc. Kateřina Zaplatilová - ukončeno magisterské studium  psychologie a  bakalářské studium speciální pedagogiky na Masarykově univerzitě. Profesně se zaměřuje na poradenství pro děti a dospívající, pracuje v Pedagogicko-psychologické poradně v Brně a působí jako školní psycholog na základní škole. V agentuře Amos vyučuje kurzy psychologie od roku 2009

gabriela míková

Bc. Gabriela Míková – v současnosti dokončuje magisterské studium psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, zároveň studuje navazující magisterský program na Katedře andragogiky a personálního řízení tamtéž. Svými aktivitami směřuje do oblasti klinické psychologie, především se zaměřením na psychologickou diagnostiku. Za sebou má zkušenosti v oblasti lektorování, poradenství či personalistiky. Velmi blízká jí je i dětská psychologie, které věnuje část své odborné praxe. V současné době působí převážně v oblasti krizové intervence a poradenství.

 

PRÁVO

 

lektoři mgr. grulich

Mgr. Tomáš Grulich, PhD. - lektor logiky dlouhodobě se zabývající přípravou uchazečů na přijímací zkoušky právnických fakult. Absolvent FF UK Praha v oborech logika a filosofie, se znalostmi jak moderních, tak historických podob logických systémů využívaných tvůrci zkušebních testů (tj. moderní matematické výrokové a predikátové logiky i klasické a tradiční sylogistiky). Autor příručky "Testy studijních předpokladů - učebnice s postupy a komentáři". Působí jako externí vyučující logiky na PedF UK Praha.

neumann

Mgr.  Miloš Neumann  absolvent Právnické a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V současné době pracuje na Ministerstvu financí. S agenturou Amos spolupracuje od roku 2014.

kateřina henzlová Bc. Kateřina Henzlová studuje 5. ročník Molekulární biologie a genetiky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Zajímá se především o molekulární biologii nádorů. Mezi její koníčky patří cestování, tanec a literatura. V přípravných kurzech již několik let vyučuje TSP a OSP.
lektoři mgr. škerle

Mgr. Michal Škerle vystudoval historii na FF MU a nyní studuje posledním rokem právo na PrF MU. Na kurzech společnosti AMOS učí historii a testy studijních předpokladů od roku 2007. Ve své historické práci se zaměřuje především na dějiny antického Říma a dějiny Československa po roce 1945. Mezi koníčky patří hlavně sport (fotbal, tenis, šerm), cestování (Itálie, Francie), hudba (rock, metal), literatura (historie, fantasy) a společenské dění vůbec.

 

HUMANITNÍ + ŽURNALISTIKA

 

lektoři mgr. krakowitzer  

Mgr. Vojtěch Krakowitzer – od roku 2006 připravuje studenty ze základů společenských věd. Je absolventem Vyšší odborné školy sociální v Prachaticích a Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Působí jako pedagog na Základní škole Londýnská (oblast Člověk a společnost). Jeho současné studiu zajišťuje nejnovější poznatky z mnoha oblastí vyučovaného oboru.

lektoři mgr. špirková

Mgr. Věra Špirková, PhD. - zkušená lektorka s dlouholetou praxí ze středních škol i univerzitního prostředí. Věnuje ze společenským vědám s důrazem na antropologii, sociologii, filosofii a politologii. Hluboký zájem věnuje dějinám a teorii věd

Dana Strouhalová
Mgr. Dana Strouhalová –cenné zkušenosti získala během studia žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze ve firemních novinách podniku koncernu Chemopetrol, později Unipetrol, kde pracovala v odboru propagace a následně PR jako redaktorka a později vedoucí tiskové propagace společnosti. Působila také ve státní správě jako specialistka pro cestovní ruch a podílela se na vydávání prezentačních tiskovin pro reklamní účely, veletrhy a výstavy. V letech 2008 až 2011 zastávala pozici jazykové korektorky ve zpravodajsko-publicistické televizi Z1. Řadu let externě vyučuje ve školách různých typů. Publikuje v některých novinách a časopisech, věnuje se odborným korekturám v reprezentačních tiskovinách významných společností a vede diplomové práce studentů VŠ. Pracuje také jako redaktorka oddělení pro publikační a informační činnost Národního ústavu pro vzdělávání v Praze. Úspěšnost kurzu ve školním roce 2017/18 je 75% přijatých studentů.

 

 

MEDICÍNA

 

 

lektoři mgr. ing. eva pekárková ph.d.

Mgr. Ing. Eva Pekárková, PhD. absolventka Přírodovědecké fakulty obor Matematika - Fyzika učitelství pro SŠ a doktorského studia Matematická analýza Masarykovy univerzity. Dále vystudovala Vysoké učení technické v Brně obor Matematické inženýrství na fakultě strojního inženýrství. V přípravných kurzech Amos vede výuku fyziky.

 selinger  

Eliška Selingerová - studentka 4.ročníku všeobecného lékařství na 3.LF UK věnující se kromě studia také výzkumu epigenetiky nádorů a pedagogické činnosti. Od minulého roku vyučuje Základy lékařské genetiky pro první ročníky medicíny na její alma mater a od letošního roku pracuje jako lektorka biologie na přípravných kurzech pro budoucí mediky a přírodovědce. Během výuky se snaží studentům předat nejen potřebné znalosti, zejména z oboru molekulární biologie a genetiky, důležitých a trochu opomíjených částí dnešní medicíny, ale i praktické postřehy a tipy z přijímacích řízení a studia, jež se mohou zájemcům o studiu hodit.

pohlodek

Daniel Pohlodek student 4. ročníku 3. LF UK se zájmem o molekulární biologii, onkogynekologii a vědu. Ve volném čase se věnuje filosofii, literatuře, hudbě a florbalu. Lékářství považuje za holistický obor, který vyžaduje zvládnutí mnoha dovedností, postojů a vědomostí. V přípravných kurzech AMOS vyučuje chemii.

 

 

 štefelováj  

Mgr.Jana Štefelová – studentka čtvrtého ročníku doktorského studia Analytická chemie heterogenních systémů na katedře chemie přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a současně posledního ročníku učitelství chemie pro SŠ. Ve volném čase ráda sportuje nebo posedí s přáteli. V přípravných kurzech Amos učí chemii.

Timotej
Timotej Pažitný - Timotej Pažitný - studuje 4. ročník oboru Všeobecné lékařství na LF MU v Brně. Výuce se věnuje třetím rokem, jak v pozici lektora přípravných kurzů, tak i v rámci přípravy zahraničních studentů ke zkouškám z Lékařské chemie a Biochemie. Na přípravných kurzech vede výuku biologie a chemie. Volný čas tráví při sportu, v přírodě a s přáteli. Po škole by se chtěl věnovat urgentní medicíně.
 chytilov  

Mgr. Ing. Lucie Chytilová - studuje 3. ročník doktorandského studia - Systémové Inženýrství na VŠB-TU Ostrava. Na Matematickém Ústavu, Slezské univerzity v Opavě absolvovala magisterský obor - Matematická analýza, kde zároveň absolvovala základní kurzy fyziky a informatiky. V roce 2011 dokončila na stejné univerzitě bakalářský obor - Matematické metody v ekonomice, následně navázala studium inženýrské na VŠB-TU Ostrava v oboru Finance. Má dlouholetou zkušenost s doučováním matematiky, fyziky a angličtiny. Ve volném čase ráda sportuje a cestuje - během studia absolvovala několik zahraničních pobytů. V kurzech medicíny vyučuje fyziku.

 Haničincová

Mgr. Ivana Haničincová - vystudovala biologii v Ostravě a protože zjistila, že ji baví učit, doplnila si vzdělání o učitelství pro SŠ :). V současnosti se věnuje účetnictví, ale příroda a vše živé je jí pořád velkým koníčkem. Ve volném čase se ráda pohybuje v přírodě, nebo v kuchyni :). Výuce studentů se věnuje přes 6 let. V Amosu vede kurzy biologie. 

Karolína_M

Karolína Macečková je studentkou Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, oboru Veterinární lékařství, kde  absolvovala kurzy biologie, zoologie, botaniky a jiné. Ve volném čase se ráda věnuje četbě, jízdě na koni a posezení s přáteli. Po škole by se ráda věnovala ortopedickým problémům koní a malých zvířat. V přípravných kurzech Amos vyučuje biologii.

 

EKONOM

 

 

 lektoři bc. čebis

Bc. Jakub Čebis - přes svůj nevysoký věk lektor s bohatými zkušenostmi a širokým spektrem působnosti. Kromě matematiky, které se aktivně věnuje již deset let, doučuje též fyziku, chemii, ekonomii či účetnictví a v minulosti přednášel rovněž sociologii. V těchto disciplínách zaznamenal jak ve škole, tak u svých studentu vynikající výsledky. Má za sebou studium geologie, strojního inženýrství či statistiky na VSE. Ve volném čase upřednostňuje mj. literaturu, cyklistiku nebo Scrabble.

dominik ježek

Bc. Dominik Ježek - je studentem 4. ročníku Financí na VŠE, vedlejšího oboru International Business Strategies. Od 15-ti let soukromě doučuje matematiku, angličtinu a chemii a nyní i ekonomii. Absolvoval několik pracovních pobytů v zahraničí a od června je držitelem certifikátu z anglického jazyka BEC Higher. Aktivně se věnuje fotbalu, tenisu, četbě, plavání a šachům. Vyučuje v kurzech na ekonomickou fakultu a angličtinu.

 

 

 

 

 

 

Nabídku jsme pro Vás připravili ve spolupráci s AMOS - Centrum vzdělávání, kde Vám ochotně poradí na amoskola@kampomaturite.cz.