Kontakt

Informace ke knihám a kurzům
amoskola@kampomaturite.cz
Mobil: 606 411 115
AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o.
Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7


TOPlist
Zpět na seznam

PSYCHOLOGIE („nultý ročník“) přípravný kurz - 2023/24

NázevMístoTermínRozsahCenaPřihlásit se
PSY - Praha SOBOTA 1- 3x v měsíci

ZŠ Strossmayerovo náměstí 4, 170 00 Praha 7

 

 

Termíny:

2023   14.,21.října;   4.,11.,25.listopadu;  9.prosince 

2024    6. 20.ledna;   3.,24.února;  2.,16.,23. března;  6.,20.dubna

Ještě jsou volná místa!

SOBOTA 1- 3x v měsíci, 15 setkání po 6 lekcích á 45 min. (9.30-14.30). Celkem 90 lekcí.

8 990 Kč Přihlásit se na kurz
PSY - Praha STŘEDA 1x týdně říjen - duben 2023/24

ZŠ Strossmayerovo náměstí 4, 170 00 Praha 7

2023   11.,18.,25. října    1.,8.,15.,22.,29. listopadu   6.,13. prosince

2024   3.,10.,17.,24.,31. ledna   7.,21.,28. února   6.,20.,27. března   3.,10. dubna     

Ještě jsou volná místa!

  

Středa 1x týdně, 23x setkání po 4 lekcích á 45 min. (17.00-20.10), celkem 92 lekcí

8 990 Kč Přihlásit se na kurz
PSY - ONLINE STŘEDA 1x týdně říjen - duben 2023/24

ONLINE 

2023   11.,18.,25. října    1.,8.,15.,22.,29. listopadu   6.,13. prosince

2024   3.,10.,17.,24.,31. ledna   7.,21.,28. února   6.,20.,27. března   3.,10. dubna  

Ještě jsou volná místa!

 

 

Středa 1x týdně, 23x setkání po 4 lekcích á 45 min. (17.00-20.10), celkem 92 lekcí

8 990 Kč Přihlásit se na kurz
PSY - ONLINE SOBOTA 1- 3x v měsíci

Kurz probíhá online – výuku vede lektor živě, studenti mají možnost s ním komunikovat v reálném čase a dostávají zpětnou vazbu. Navíc lektor posílá připravené studijní podklady a testy do emailů. 

Kurz je proto otevřený pro studenty odkudkoli bez nutnosti dojíždění.

 

Termíny:

2023   14.,21. října;   4.,11.,25. listopadu;  9. prosince 

2024    6. 20. ledna;   3.,24. února;  2.,16.,23. března;  6.,20. dubna

Ještě jsou volná místa!

SOBOTA 1- 3x v měsíci, 15 setkání po 6 lekcích á 45 min. (9.30-14.30). Celkem 90 lekcí.

8 990 Kč Přihlásit se na kurz
PSY - Brno SOBOTA 1- 3x v měsíci

ZŠ Bakalka, Bakalovo nábřeží 8, Brno

 

Termíny:

2023   14.,21.října;   4.,11.,25.listopadu;  9.prosince 

2024    6. 20.ledna;   3.,24.února;  2.,16.,23. března;  6.,20.dubna

Ještě jsou volná místa!

SOBOTA 1- 3x v měsíci, 15 setkání po 6 lekcích á 45 min. (9.30-14.30). Celkem 90 lekcí.

8 990 Kč Přihlásit se na kurz
PSY- Ostrava SOBOTA 1- 3x v měsíci

Janáčkova konzervatoř v Ostravě, Českobratrská 958/40

 

 

 

 

Termíny:

2023   14.,21.října;   4.,11.,25.listopadu;  9.prosince 

2024    6. 20.ledna;   3.,24.února;  2.,16.,23. března;  6.,20.dubna

Ještě jsou volná místa!

SOBOTA 1- 3x v měsíci, 15 setkání po 6 lekcích á 45 min. (9.30-14.30) Celkem 90 lekcí.

8 990 Kč Přihlásit se na kurz
PSYCHOLOGIE („nultý ročník“) přípravný kurz

logo garance vrácení penězPROGRAM GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ PŘI NEPŘIJETÍ NA VŠ

 

Kurz je především určen pro přípravu na studium psychologie, ale svojí náplní je zajímavý i pro širokou veřejnost a zájemce o obor psychologie.

Všechny kurzy nabízíme v prezenční podobě (výuka v učebnách) a online podobě (bez nutonosti dojíždět, výuka vždy probíhá s živým lektorem v přímém přenosu).

Proč si vybrat tento kurz?

 • důkladná příprava na písemnou i ústní část zkoušky
 • získáte celkový přehled o psychologii
 • lektoři věnují maximální pozornost Vaší přípravě
 • vyzkoušíte si mnoho testů
 • pokud věnujete přípravě 100 % úsilí a přesto to nevyjde? S námi nic neriskujete, dle našich obchodních podmínek – u nultých ročníků poskytujeme garanci vrácení peněz v případě nepřijetí na daný obor 

 

Výuka probíhá převážně formou přednášek, jejichž cílem je zvýšit šanci na úspěch v písemné části přijímací zkoušky. V rámci sociální psychologie výuka zohledňuje ústní část přijímacích zkoušek – sebeprezentaci, přiměřené sebeprosazení, neverbální komunikaci. Lektor rozebere a nanečisto vyzkouší rozhovor o motivaci a zájmech o studium psychologie a rozhovor o přečtené odborné i populárně vědecké psychologické literatuře, studenti analyzují krátký videozáznam mezilidské interakce, vyzkouší psychologické testy (osobnostní testy, testy pozornosti, inteligenční atd.), připraví si seznam přečtené literatury a portfolio k přijímacím zkouškám.

 

Informace

Určen pro:

Kurz je určen zejména všem studentům, kteří se chtějí důkladně připravit na náročné přijímací zkoušky na psychologii na všech fakultách vysokých škol a také pro zájemce o prohloubení znalostí z psychologie.

Osnova:

 • Základní informace o přijímacích zkouškách a přípravě na ně.
 • Základní a aplikované psychologické disciplíny. Základní pojmy, doporučená literatura.
 • Psychologie osobnosti - motivace, temperament, inteligence a její měření. Jáství, Ego obranné mechanismy. Osobnost v náročných životních situacích.
 • Obecná psychologie - pozornost, emoce, paměť, fantazie, vnímání.
 • Vývojová psychologie - teorie, stadiální vývoj v pojetí S. Freuda, Piageta a Eriksona. Vývojová stadia.
 • Úvod do metodologie.
 • Sociální psychologie - sociální percepce, komunikace, konflikty a jejich zvládání (asertivní - agresivní - pasivní chování - manipulace), malé sociální skupiny, výzkumy v sociální psychologii.
 • Komunikace (verbální a neverbální komunikace).
 • Klinická psychologie - základy obecné a speciální psychopatologie. Stres a jeho zvládání.
 • Psychoterapie.
 • Psychologie handicapu.
 • Pedagogická psychologie.
 • Hlavní psychologické a psychoterapeutické školy.
 • Psychologie práce a personalistika.
 • Slavná jména v psychologii – test na ověření znalostí.
 • Biologie – anatomie a fyziologie člověka, základy genetiky.

Vyučující:

Naši lektoři přesně vědí, co je potřeba k tomu, abyste u zkoušek uspěli. Všichni vyučující mají s přijímacím řízením a s přípravou na něj osobní zkušenosti - díky tomu Vám mohou předat cenné informace nejen o tom, jak se na něj připravit, ale i jak studium ve skutečnosti vypadá a co obnáší. Díky optimální velikosti studijních skupin (8-30 studentů) mohou vyučující reagovat na dotazy a podněty a také získat zpětnou vazbu od studentů. Lektoři s Vámi proberou náročnou látku, doporučí vhodnou literaturu a pomohou Vám připravit se na ústní část přijímacích zkoušek.

Naším společným cílem je, abyste se dostali na Vámi vybranou vysokou školu a čas, který věnujete výuce, byl pro Vás příjemný a užitečně strávený.

 
Lektor Mgr. Pavel Pelikán - učí v prezenčních kurzech v Praze

Lektorování se věnuji již přes 25 let v oblasti firemní a profesní, v oblasti veřejné a vzdělávací i v individuálním formátu. Mám technické i humanitní vzdělání a moje alma mater je ČVUT Praha a Pražská vysoká škola psychosociálních studií. Baví mě pracovat s lidmi a tuto aktivitu považuji za smysluplnou. V současné době pracuji jako psychoterapeut se zaměřením na psychosomatické potíže, rodinnou a párovou terapii.

V mých kurzech se seznámíte s potřebnou terapií, máte ale také příležitost zážitkovou formou okusit praktické aktivity z psychologické praxe, jako administrace testů a dotazníků, rozhovor s klientem, zvládání vlastní stresové reakce apod. Zaměřujeme se i na nácvik přijímacího pohovoru, analýzu videozáznamu nebo na zpracování portfolia s přehledem prostudované literatury, absolutoria seminářů a kurzů, včetně absolvované praxe. Student si též odnáší kompletní soubor prezentací, které používám při výkladu, které mohou posloužit jako kostra pro další samostudium.

Lektorka Mgr. et Mgr. Nikola Frkalová - učí v online kurzech psychologie

Ve vzdělávací agentuře AMOS učím již pět let v přípravném kurzu psychologie. Také jsem paní učitelkou na základní škole a mám ukončenou jednooborovou psychologii na FF UK.
Školu mám nejraději z pozice učitele, ale ráda na chvíli vydechnu a zasednu do lavic, kde nasávám další znalosti.
Ve volném čase ráda sportuji nebo sleduje nejrůznější seriály. Nejvíc miluji poznávání nových zemí. Snažím se při každé volné chvilce vyrazit někam do neznáma za hranice naší krásné země.

Lektorka Lea Slavkovská - učí v prezenčních kurzech v Brně

Volám sa Lea, mám 23 rokov a som študentkou posledného ročníka nMgr. štúdia odboru Psychologie na FF MUNI. Ako už vyplýva z odboru, ktorý študujem, rada pracujem s ľuďmi, najmä s deťmi a mládežou. Štúdium je pre mňa koníčkom a rada vám predám svoje vedomosti, zážitky a skúsenosti a pokúsim sa byť vám čo najviac užitočná pri vašej príprave na prijímačky. Okrem školy sa psychológii venujem ešte aj ako dobrovoľníčka pre organizáciu IPčko, ktorú možno niektorí poznáte ako slovenskú internetovú poradňu a krízovú linku pomoci.

Lektor  Bc. Ondřej Jaroš - učí v prezenčních kurzech v Ostravě

Jmenuji se Ondra a jsem čerstvým absolventem bakalářské jednooborové psychologie na FF OU. Osobně mě baví nejvíce témata jako je psychologie osobnosti, psychopatologie, vývojová psychologie a forenzní psychologie. Mám již za sebou také kurz krizové intervence a přispívám články do nově vznikajícího psychologického časopisu Psychomat. V budoucnu bych se chtěl věnovat firemní psychologii a psychologii práce a organizace.
Kurz povedu již druhým rokem a na nováčky se opět moc těším. Na lektorství mám nejraději zájem studentů o širokou škálu témat, která spolu můžeme během kurzu prodiskutovat a propojit teorii s reálným světem. Mým cílem je předat jednak co nejkvalitnější základ pro studium psychologie včetně osobních zkušeností, rad, materiálů a konkrétního zaměření na přijímací zkoušky písemné i ústní, jednak praktické dovednosti použitelné v každodenním životě a náhled na všední věci nevšední formou. 
 

Lektor Bc.  Karolína Honzíková - učí v prezenčních kurzech v Praze

V kurzech společnosti Amos - Kam Po Maturitě vyučuji prvním rokem. Působím zde jako lektorka v přípravných kurzech na přijímací zkoušky ke studiu   Psychologie. Jsem studentkou  4.  ročníku jednooborové psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Studiu se pilně věnuji a své zkušenosti naplno předávám budoucím studentům. Aktivně spolupracuji jako dobrovolnice ve FN Plzeň, projekt  SPOLU. Jsem Projektová manažerka v Psychočasu. Zajímám se o všeobecnou primární prevenci

Ve volném čase se věnuji studiu jazyků angličtina, francouzština a španělština.  Mám ráda hudbu, tanec a sportování.  

Lektorka Mgr. Martina Bělohradová - učí v ONLINE kurzech

V kurzech společnosti Amos - Kam Po Maturitě vyučuji druhým rokem. Působím zde jako lektorka v přípravných kurzech na přijímací zkoušky ke studiu   Psychologie. Jsem absolventka psychologie na Ostravské univerzitě (Bc.) a Univerzitě Palackého v Olomouci (Mgr.). s bohatou praxí jako školní psycholog, psycholog ve zdravotnictví.    V současnosti pracuji jako psycholog ve zdravotnictví v Psychiatrické nemocnici Kroměříž. V lektorské praxi se věnuji budoucím studentům a své zkušenosti studentům naplno předávám.Zajímám se o vše nové ve svém oboru.  

Ve volném čase se věnuji studiu jazyků.  Mám ráda hudbu, dobré knihy a dobré přátele.

 

Cena:

8990,- Kč

(cena včetně DPH 21%)

Další informace:

 • Doplňkové studijní materiály a testy zdarma
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Intenzivní psaní testů různých variant, zadání z minulých let, přijímačky nanečisto

5% na každý další kurz pořádaný agenturou AMOS v tomto školním roce

10% na publikace z nabídky agentury AMOS po zahájení kurzu

 

Související dokumenty:

Nabídku jsme pro Vás připravili ve spolupráci s AMOS - Centrum vzdělávání, kde Vám ochotně poradí na amoskola@kampomaturite.cz.
Nastavení cookies